Koristite Google TV aplikaciju na mobitelu kao daljinski za svoj Android televizor (Android TV)

Možda vam se svidi